W Jałowęsach

Specjalny Ośrodek Szkolna-Wychowawczy

"Kiedy się śmieje dziecko, śmieje się cały świat" - Janusz Korczak
Magdalena Skwarek i Elfy, Bożena Gromczyk - pomocnicy Mikołaja, którzy pomogli Mikołajowi zorganizować prezenty dla dzieci!!!!🙂🙂

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba, na świeżym powietrzu i drzewo

Ćwiczymy umiejętności prawidłowego posługiwania się nożyczkami.

Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób i w budynku

 

Naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Celem wizyty było przypomnienie

podstawowych reguł i zasad panujących w ośrodku, które obowiązują wszystkich wychowanków.

Może być zdjęciem przedstawiającym 18 osób, ludzie stoją i w budynku

 

Dobrze przeprowadzona integracja klasy tworzy pozytywną atmosferę. A co ważniejsze, doskonale buduje poczucie bezpieczeństwa, które jest absolutną podstawą uczenia się.
Ta prawidłowość funkcjonuje we wszystkich grupach wiekowych.
Kiknji w poniższy link:
 
 
Dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach i zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją, należy stosować przerwy śródlekcyjne.
Przerwy śródlekcyjne zmierzają do zapobiegania zmęczeniu i znużeniu uczniów w trakcie trwania lekcji oraz intensyfikują ich uwagę na treściach programu lekcji.
Kiknji w poniższy link:
 

 Przed laty w andrzejki wróżyły jedynie panny. Dziś w zabawach biorą udział wszyscy, bez względu na wiek i stan cywilny. Wróżby andrzejkowe to przepowiednie dotyczące przyszłości, najczęściej traktujące o miłości i perspektywie przyszłego szczęścia.

Kiknji w poniższy link:

https://www.facebook.com/100026140695694/videos/362735842287025