W Jałowęsach

Specjalny Ośrodek Szkolna-Wychowawczy

BIP

Szukaj

Naszą szkołę odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie. Celem wizyty było przypomnienie

podstawowych reguł i zasad panujących w ośrodku, które obowiązują wszystkich wychowanków.

Może być zdjęciem przedstawiającym 18 osób, ludzie stoją i w budynku

 

Dobrze przeprowadzona integracja klasy tworzy pozytywną atmosferę. A co ważniejsze, doskonale buduje poczucie bezpieczeństwa, które jest absolutną podstawą uczenia się.
Ta prawidłowość funkcjonuje we wszystkich grupach wiekowych.
Kiknji w poniższy link:
 
 
Dla przywrócenia koncentracji uwagi na lekcjach i zlikwidowania zmęczenia czy też znużenia wywołanego lekcją, należy stosować przerwy śródlekcyjne.
Przerwy śródlekcyjne zmierzają do zapobiegania zmęczeniu i znużeniu uczniów w trakcie trwania lekcji oraz intensyfikują ich uwagę na treściach programu lekcji.
Kiknji w poniższy link:
 

 Przed laty w andrzejki wróżyły jedynie panny. Dziś w zabawach biorą udział wszyscy, bez względu na wiek i stan cywilny. Wróżby andrzejkowe to przepowiednie dotyczące przyszłości, najczęściej traktujące o miłości i perspektywie przyszłego szczęścia.

Kiknji w poniższy link:

https://www.facebook.com/100026140695694/videos/362735842287025

 

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i stoi

 
Poznanie prostych podstaw szycia oraz zajęcia praktyczne - szycie na maszynie wieloczynnościowej ściegiem prostym ściereczki kuchennej.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 8 osób i w budynku

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Światowy Dzień Pluszowego Misia 🙂
W czasie zajęć dzieci poznały historię pluszowego misia, wysłuchały fragmentu opowiadania pt. ,,Chatka Puchatka".
Kolejnym punktem była praca plastyczna. Zadaniem uczniów było wykonanie ,, wesołego misia" dowolną techniką.
Ten dzień wywołał u uczniów wiele uśmiechów i radości.
Aby obejrzeć relację kliknji w poniższy link: