W Jałowęsach

Specjalny Ośrodek Szkolna-Wychowawczy

Main Menu

BIP

W roku 1972 r. przy współudziale Wydziału Oświaty w Opatowie zgłoszono uznaną za najlepszą Szkołę Podstawową w Jałowęsach do adaptacji jako Państwowy Zakład Wychowawczy terenu powiatu opatowskiego. Na przełomie 1972/73 r. trwały prace remontowe zakończone w sierpniu 1973 roku.

W pierwszym roku działalności w zakładzie zatrudnieni byli: dyrektor kierownik internatu, sekretarka, księgowa, intendent, magazynier, 3 kucharki, kierowca, praczka, opiekun nocny, palacz, rzemieślnik gospodarczy.

Uroczysta inauguracja zakładu odbyła się 1 września 1973 r. Wówczas w szkole zorganizowano 3 oddziały – klasy I, II, III, w każdej z nich uczył jeden nauczyciel. W internacie były 2 grupy wychowawcze, 1 grupa równała się I klasie, natomiast 2 grupa istniała z połączenia II i III klasy, zatrudnionych było 5 wychowawców.

W roku szkolnym 1974/75 przybyła jedna klasa, przyjęto do pracy 3 wychowawców. W tym też roku dobudowano skrzydło budynku z zapleczem kuchennym, magazynami
i 2 sypialniami. Do 1978 r. w zakładzie przebywali sami chłopcy, w roku szkolnym 1978/79 do zakładu przybyły dziewczynki i placówka stała się koedukacyjna.

W latach od 1975/76 do 1981/81 nie tworzono nowych klas, z każdym rokiem zmieniała się tylko struktura w szkole.

Na podstawie zarządzenia Ministra Oświaty i Wychowania z 1984 r., w tym że roku zmieniono nazwę z Państwowego Zakładu Wychowawczego na Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy.

Decyzją Starosty Opatowskiego z dnia 28 czerwca 2001 r. utworzono Gimnazjum Specjalne dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wchodzące w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jałowęsach.

W tych kilkunastu lat istnienia Ośrodka kilkakrotnie zmieniał się dyrektor, tj.

 • Jakubowski Tadeusz (1973-1979)

 • Machała Stanisław (1979-1987)

 • Jakubowska Krystyna (1987-1992)

 • Urban Stefan (1992-1999)

 • Wójtowicz Anna (1999-2013)

 • Rolak Bogdan (2013-2016)

Od roku 2016 funkcję dyrektora pełni Pani Renata Foremnai.

Każdy z panujących dyrektorów był zaangażowany w życie szkoły przez swoją operatywność, starali się podnosić standard funkcjonowania placówki.

Kilkakrotnie zmieniała się również obsada na stanowisku kierownika internat, tj.

 • Brożek Anna (1973-1975)

 • Goral Andrzej (1975-1976)

 • Gajewski Stefan (1976-1977)

 • Machała Stanisław (1977-1979)

 • Urban Stefan (1979-1985)

 • Konczal Janina (1985-1987)

 • Kudelska Krystyna (1987-1999)

 • Lulin Danuta (1999-2005)

Na podstawie Rozporządzenia MENiS z dnia 07.03.2005 r. w dniu 01.09.2005 r. Pani Danucie Lulin zmieniło się stanowisko kierownika internatu na wicedyrektora Ośrodka i pełniła tę funkcję do 2013 r.

Od 1 stycznia 1999 r. organem prowadzącym Placówkę jest Starostwo Powiatowe w Opatowie, a nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Do 31.08.2009 r. funkcjonowała Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Internat dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim a od 1 września 2009 r. do Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Wychowankowie Ośrodka to dzieci i młodzież, którzy pochodzą z rodzin wielodzietnych, biednych, patologicznych. W Placówce przebywają także wychowankowie z Domu Dziecka - Skopanie Fabryczne, Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej Wielofunkcyjnej - Nieskurzów Nowy, Niepublicznej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „PRZYSTAŃ” - Małachów oraz Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej - Tarnobrzeg. Wszyscy wychowankowie przebywają w internacie Ośrodka.

Misja Placówki to – „Placówka przyjazna uczniom i rodzicom”. Wizją i celem jest wychowanie i przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w społeczeństwie na miarę ich możliwości psychofizycznych.

Nauczyciele i wychowawcy grup to wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Są oni otwarci wobec propozycji uczniów, wspierają ich aktywność, rozwijają zainteresowania poprzez organizację różnorodnych zajęć. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie ze szkolnym planem nauczania. Integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego są zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gry i zabawy, zajęcia rewalidacyjne, tj. gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna, oraz koła zainteresowań z języka polskiego, matematyki i informatyki.

Uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej przystępują do zewnętrznego egzaminu.

Wychowankowie uczestniczą w różnych festiwalach, przeglądach zespołów artystycznych, konkursach plastycznych, imprezach kulturalno – oświatowych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i ogólnokrajowym, odnosząc liczne sukcesy, tj.:

 • Mali artyści” – konkurs organizowany przez Opatowski Ośrodek Kultury,

 • Konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży organizowane przez Opatowski Ośrodek Kultury i Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim,

 • Wojewódzkie Przeglądy Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z innymi potrzebami edukacyjnymi –„ W Krainie Uśmiechu”, Jędrzejów

 • Konkursy plastyczne i recytatorskie organizowane przez Stowarzyszenie „Radość Życia”, Sandomierz

 • Przeglądy twórczości artystycznej Nieprzetartego Szlaku „ W krainie muzyki” , Zawichost

 • Konkurs Plastyczny „Zabawa Murowana” dla szkół uczestniczących w programie „Mleko z Klasą”, Warszawa

 • Festiwal Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży z Innymi Potrzebami Edukacyjnymi – Skarżysko – Kamienna,

 • IX Międzynarodowa Edycja Konkursu „Pocztówka z wakacji” Sopot,

 • Konkurs piosenki, Grębów,

 • Konkurs plastyczny na Świętokrzyską Kartkę Bożonarodzeniową, Kielce

 • Cykliczne konkursy ekologiczne organizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego,

 • Coroczne wystawy stroików z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy,

 • Sekcja muzyczno-teatralna przygotowała programy artystyczne na Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Niepodległości, Wieczór Andrzejkowy, Spotkanie Andrzejkowe, Spotkanie Opłatkowe, Bal Noworoczny,

.

Przynależą do Stowarzyszenia Opatowskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej. Reprezentowali Województwo Świętokrzyskie w Mistrzostwach Polski w Biegach Przełajowych Ostrzeszowie, uczeń naszej placówki zdobył 8 miejsce.

Zajmują czołowe miejsca i otrzymując dyplomy, wyróżnienia oraz liczne nagrody, biorąc udział w różnych zawodach sportowych organizowanych nie tylko w Placówce, ale również na terenie województwa, tj.:

 • Turniej Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych pod patronatem Starosty Opatowskiego, Opatów

 • Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Biegach Przełajowych „ Sprawni- Razem”, Barycz

 • Integracyjne biegi przełajowe dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży
  i dorosłych – SKANSEN, Tokarnia

 • Ogólnopolski Drużynowy Turniej BOCCIA, Kielce

 • Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w halowej piłce nożnej, Kielce

 • Turniej Piłki Nożnej, Jędrzejów,

 • Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego w Pływaniu „Sprawni Razem”, Starachowice,

 • REHMED EXPO Świętokrzyskie Dni Osób Niepełnosprawnych „Jedno Marzenie Jeden Świat”, Targi Kielce

- Turniej Drużynowy Tenisa Stołowego,

- III Dystansowe Biegi Uliczne,

- Ogólnopolski Turniej Boccia,

 • VI Biegi Uliczne o Grand Prix Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach,
  III Integracyjny Bieg Przełajowy, Kielce

 • Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego dziewcząt i chłopców w Piłce Nożnej
  do lat 16, Jędrzejów,

 • Golgota Świętokrzyska” – Spotkanie Osób Niepełnosprawnych w Kałkowie

- rzut lotką do tarczy,

- rzut piłką lekarską,

- bieg na nartach trzech zawodników,

- przeciąganie liny.

 

Ośrodek współpracuje ze szkołami masowymi, organizując imprezy integracyjne typu: „Andrzejki”, „ Mikołajki”, „Spotkanie opłatkowe”, „Zabawa Karnawałowa”, „Dzień Matki”, Dzień Dziecka”. Podczas tych uroczystości nasi wychowankowie mają okazję do spotkań z uczniami innych szkół.

W Ośrodku prężnie działają: gromada zuchowa „Leśne Skrzaty” i drużyna harcerska „Nieprzetartego Szlaku”. Co roku organizowane jest „Święto Pieczonego Ziemniaka”, który rozpoczyna rok harcerski i zuchowy. Biorą udział w organizowaniu i przygotowywaniu dekoracji na uroczystości, które odbywają się w Ośrodku. Co roku wyjeżdżają na zloty harcerskie do Sielpi pod hasłem „Pod namiotem słońca”. Przynależność do gromady zuchowej jak i drużyny harcerskiej jest dobrowolna.

Budynek Ośrodka otacza 2 h park wraz z boiskiem szkolnym.

Na parterze budynku znajdują się trzy sale lekcyjne, sala do prowadzenia zajęć technicznych. Pomieszczenia w których odbywają się zajęcia lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne, nowe meble, ławki i krzesła.

Na tym samym poziomie znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat- wyposażone w meble
i sprzęt biurowy oraz stołówka. Mieści się tu również kuchnia z zapleczem magazynowym.

Na piętrze budynku znajduje się pracownia informatyczna – wyposażona
w sprzęt komputerowy, otrzymany z Ministerstwa Edukacji i Nauki, jedna sala lekcyjna oraz biblioteka. Na tym samym poziomie usytuowanych jest sześć pokoi sypialnianych wyposażone w tapczany i meble. Znajdują się tu również łazienki i pokój księgowości.

W najniżej kondygnacji SOSW w Jałowęsach na poziomie piwnic są łazienki
z prysznicami, pralnia, kotłownia, zuchówka, archiwum. Znajduje się tu również sala do prowadzenia zajęć metodą Integracji Sensorycznej wyposażona w specjalistyczny sprzęt otrzymany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz sprzęt do ćwiczeń rehabilitacyjnych
i zajęć wychowania fizycznego zakupiony w dużej części dzięki dofinansowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie.

W latach 1999 – 2010 dokonano wielu niezbędnych remontów i doposażono bazę lokalową dzięki dobrej współpracy z Organem Prowadzącym i Nadzorującym oraz zaangażowaniu pracowników Placówki. Pozyskano licznych sponsorów co pozwoliło częściowo sfinansować wykonywane remonty i zakupy.

 • Zakupiono samochód marki Ford „Transit.

 • Wykonano generalny remont kuchni ( położono nowe płytki na ścianach
  i posadzkach, wymieniono instalację elektryczną oraz dokonano poprawek instalacji hydraulicznej). Zakupiono nowe meble kuchenne i zlewozmywaki.

 • Położono płytki na: stołówce, korytarzu górnym, korytarzu dolnym, klatce schodowej.

 • Dokonano generalnego remontu łazienek (położono nowe płytki, wymieniono instalację hydrauliczną, zakupiono urządzenia sanitarne, zaadoptowano pomieszczenie i wyposażono w kabiny prysznicowe).

 • Zakupiono nowy piec c.o. i bojler.

 • Wymieniono okna w całym budynku Ośrodka.

 • W klasach lekcyjnych, sypialniach i pomieszczeniach biurowych położono panele podłogowe i wymieniono drzwi.

 • Sale lekcyjne wyposażono w nowe ławki uczniowskie i krzesła.

 • Zakupiono krzesła na jadalnię.

 • Zaadoptowano i przystosowano do obowiązujących norm pomieszczenie w której znajduje się pracownia komputerowa.

 • Zakupiono sprzęt do ćwiczeń (atlas, bieżnia, stół do tenisa, michały, steper, sztanga, rowery rehabilitacyjne).

 • Zakupiono sprzęt nagłaśniający.

 • Dokonano generalnego remontu w pomieszczeniu pralni.

Starostwo Powiatowe w Opatowie w 2004 roku sfinansowało i oddało do użytku Ośrodka oczyszczalnię ścieków „Czyste środowisko”.

Europejski Fundusz Społeczny przekazał naszej Palcówce pomoce dydaktyczne, które udoskonaliły wyposażenie sal lekcyjnych. Dzięki nowoczesnym środkom dydaktycznym praca z uczniem o obniżonej sprawności umysłowej będzie bardziej efektywna i pomocna w wyrównywaniu jego szans edukacyjnych.

Placówka przystąpiła do Europejskiego Programu Dopłat do Spożycia Mleka
w Szkołach.

Nauczyciele i wychowawcy Placówki założyli Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi „Puszek”. Stowarzyszenie działa na rzecz pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych, z Domów Dziecka, z zagrożonych ubóstwem, sprawowania całodobowej opieki nad dziećmi, podniesienia poziomu wykształcenia dzieci
i młodzieży w celu przygotowania ich do życia w społeczeństwie, pomocy dzieciom
i młodzieży w rozwiązywaniu trudności życiowych oraz pomocy materialnej
w uzasadnionych przypadkach, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii oraz innym patologiom społecznym wśród dzieci i młodzieży, pedagogizacji rodziców, pomocy
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i życiowych. Stowarzyszenie pozyskuje sponsorów. Za pozyskane środki zakupiono grę świetlicową – piłka nożna „Michały”, ringa, paletki do tenisa oraz piłki do gry w kosza, siatkę i nogę. Nawiązało współpracę ze Świętokrzyskim Bankiem Żywności w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzięki otrzymanej pomocy żywnościowej, rodzice są częściowo zwolnieni z opłat za wyżywienie dzieci.

Wszyscy pracownicy Ośrodka dbają o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, czyniąc starania aby ten pobyt był bardziej przyjemny i zastąpił im niejednokrotnie dom rodzinny.