W Jałowęsach

Specjalny Ośrodek Szkolna-Wychowawczy

Main Menu

BIP

Dyrektor Ośrodka -  mgr Renata Foremniak
Pedagog szkolny - mgr Anna Nalewaj
Psycholog szkolny - mgr Małgorzata Miszczyk
Nauczyciele szkoły: 1. mgr Bera Agnieszka 2. mgr Gumuła Wioletta 3. mgr Janicki Piotr 4. Ks. Łuszczyński Marek 5. mgr Pasternak Dorota 6. mgr Skowron Małgorzata 7. mgr Skuza Bożena 8. mgr Wyrzykowska Renata
9. mgr Lulin Katarzyna
10. mgr Podczasi Aneta
11. mgr Rusak Iwona
12. mgr Polit Teresa Wychowawcy grup: 1. lic. Dąbrowska Dorota 2. mgr Podczasi Aneta 3. mgr Polit Teresa 4. mgr Skowron Anna 5. mgr Skuza Jolanta 6. mgr Sobczyk Dariusz 7. mgr Soja Anna

Historia SOSW w Jałowęsach od 1973 roku.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Kuratorium Okręgu Szkolnego w Kielcach w roku 1972 przystąpiono do wyszukiwania placówki na terenie powiatu, która odpowiadałaby wymaganiom przekształcenia jej w Państwowy Zakład Wychowawczy.